• 0286 213 55 65
  • info@canakkaleosb.org

ULUSAL DESTEKLER ONLINE EĞİTİMİ

ULUSAL DESTEKLER ONLINE EĞİTİMİ

ULUSAL DESTEKLER ONLINE EĞİTİM İÇERİĞİ
Eğitim/Bilgilendirme Konu:
TÜBİTAK-TEYDEB Sanayiye Yönelik Destek Programları Açık Çağrılar

 

İçerik:
1. İnovasyon ve Ar-Ge Kavramlarına Genel Bakış
2. TÜBİTAK-TEYDEB Destekleri
              2.1 1501-1507 Çağrı Detayları
              2.2 Siparişe Dayalı Ar-Ge Çağrısı
3. Ek Program: KOSGEB KOBİGEL Programı: Dijitalleşme Çağrısı
4. Soru-Cevap

 

Eğitmen:
Emre Sönmez / System Global Danışmanlık İzmir Bölge Müdürü
Gün ve Saat:
14.08.2020/Cuma - 14.00-16.00