KURUMSAL

BAŞKANIN MESAJI

Günümüzde toplumların gelişmişlik sıralamasındaki yerleri belirlenirken; esas olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyleri ölçü alınmaktadır. Ekonomik gelişmişliğin temel ölçütü “Sanayi Üretim gücü ve Yeteneği” olarak kabul görmektedir. Sanayi üretiminin dünya pazarlarında rekabet edebilir miktar, kalite ve verimlikte olması esastır. Bu durumun oluşmasında sanayi üretiminin bütün girdilerinin özenle seçilmesi, geliştirilmesi, rekabet ortamına hazırlanması ön koşuldur. Verimlilik artışları gözetilirken sanayilerin kuruluş yer seçimleri ile tüm üretim ve pazarlama faktörlerinin optimize edilmesi gerekmektedir.

Biz bu yola; Çanakkale’miz için daha iyisini nasıl yaparız? Büyüyen ve gelişen Çanakkale ekonomisine nasıl daha fazla katkı sağlarız? Çanakkale’ye nitelikli yatırımcıyı nasıl çekeriz? düşünceleriyle çıktık. Üye ve hizmet odaklı bilgi ve tecrübemizi bundan sonra Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimi ve büyümesi için harcayacağız. Yatırımcılarımız için; kesintisiz enerji ve altyapı, şeffaf ve denetlenebilir yönetim anlayışı,  samimiyet ve güleryüz olmazsa olmazlarımız olacak. Devam eden projeleri en kısa sürede tamamlayarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeni projeler üreteceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla yaygınlaştırılması ve endüstriyel simbiyoz gibi öncelikli faaliyetlerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz.

Sanayiciler olarak bizler milli görevimizi yerine getirmek için durmadan üreterek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Sanayicimizde bu davaya destek olarak elini üretimden ve yatırımdan çekmeyip, üretime ve yatırıma devam etmektedir.

Bölgemiz İstanbul-Bursa ve İzmir üçgeni arasında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantılı olan tünel geçişleriyle birlikte lojistik olarak önemli bir üs haline gelecektir. Çanakkale OSB Yönetim Kurulu olarak bu büyümeye paralel şekilde mevcut ve yeni yatırımcımızı rahatlatmak üzere OSB’mizde yeni genişleme alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Genişleme projemiz ile ticari cazibe merkezi haline gelecek olan Çanakkale’mizin çok acil olarak limana ihtiyacı olduğuna inanıyor, konu ile ilgili bakanlık düzeyinde görüşmelerimize devam ediyoruz. Liman konusu hem bölgemiz hem de ülke ekonomimize yeni projeksiyonlar yaratacak, dış ticaretin gelişmesinin önünü açacaktır.

Ülkemizin kalkınması ve bu kalkınmanın kararlı adımlarla sürdürülebilirliğinin temeli; nitelikli istihdam ve katma değerli üretimden geçtiği, tüm iş dünyasının hem fikir olduğu bir konudur. Gelecek dönemde ise, üretimde katma değeri artırmak, sürdürülebilir üretime imkân veren daha yüksek teknolojili bir üretim düzenine geçmek, global ve ulusal değer sisteminin daha üst basamaklarına çıkmak ve tüm bu süreci doğru ve bilinçli bir çevre yönetimi ile gerçekleştirmek, Organize sanayimizin gelecek dönem amaçları arasında yer almaktadır.

Hedefimiz; Çanakkale OSB olarak tüm altyapı ihtiyaçlarını tamamlamış, üstün niteliklerde, düşük maliyetlerle imalât yapabilen, rekabet gücü gelişmiş, ortak hareket becerisi edinmiş, üniversite sanayi işbirliğinden kurumsal olarak yararlanabilme bilgi ve becerisine erişmiş, üretim teknolojilerinde dünyayı izleyebilen daha rekabetçi bir sanayi bölgesi olmaktır.

Saygılarımla,


Fahrettin ERSOY Yönetim Kurulu Başkanı

İşletme Sayısı

55 +

Doluluk Oranı

85 %

Çalışan Sayısı

717 +